Teelt

Duurzame teelt

Wij zijn een vollegrondtuinbouwbedrijf, dat werkt met alles wat Moeder Aarde ons geeft. Met aarde, zon en regen. En met alle ‘weetjes’ van Moeder Aarde, zoals de teelt van rustgewassen. De grootste winst van Compliment-producten is dat ze aantoonbaar duurzamer zijn. Dat komt voort uit onze denkwijze in ‘duurzaamheidsringen’. De maatschappelijke druk op bedrijven neemt toe: consumenten vinden het de morele plicht van ondernemers om zich publiekelijk te verantwoorden. Ze vragen bijvoorbeeld inzicht in het productieproces en in de herkomst van gebruikte grondstoffen. 

De Compliment-standaard

Wij produceren al onze producten onder de strenge Compliment-standaard, waarbij we ons telkens afvragen in hoeverre ons ingrijpen invloed heeft op deze duurzaamheidsringen. Hoe verder we op onze ringen komen, des te beter. Dat is geen certificaat, dat is een filosofie, een denkwijze en voor ons dus een standaard. Wij hebben de beste teeltmanagers van Nederland en met hun kennis en kunde zijn we in staat om aan deze Compliment-standaard te voldoen.

Bodemvoedselweb

De eerste weken van het voorjaar rijden we in grote spanning rond om te ervaren of onze bodem – letterlijk – voldoende draagkracht heeft. Is dat het geval, dan gaan we bemonsteren om te beoordelen wat onze bodem nodig heeft aan voedingstoffen. Alles voor een optimaal bodemvoedselweb. Voor ons is de bodem meer dan enkel stikstof, nitraat of fosfaat. Wij kijken naar het grote geheel om een meer weerbare plant te kweken. Een plant die zich gelukkig voelt, heeft immers meer weerstand tegen invloeden van buitenaf.

Inzicht in bodemprocessen

Gebruikmakend van de modernste technieken krijgen we inzicht in bodemprocessen, brengen we de bodemgesteldheid in kaart en kiezen we voor gewassen die passen bij een bodemsituatie. Door de constante groei is ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen minimaal. We werken met de inzet van natuurlijke vijanden. Pas als de druk te groot wordt – en dat willen we zélf constateren – grijpen we in met gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook daar zijn we terughoudend in. De natuur is niet onze vijand, ze heeft een hoog zelf oplossend vermogen. En moet er geschoffeld worden, dan doen we dat met volautomatische schoffelmachines.

Enkel de beste producten

Beregening wordt gemonitord door onze teeltspecialisten. We gebruiken satellietbeelden om te bepalen of en waar extra bemest moet worden. Door het vakmanschap van onze teeltmanagers, die intensief monitoren en weten hoe ze om moeten gaan met teelt in de open lucht, kunnen we voldoen aan alle eisen van onze afnemers en telen we enkel de beste producten.