Kwaliteit en duurzaamheid

Kwaliteit, kwantiteit, continuïteit, duurzaamheid, eerlijkheid, milieubewustheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de kernwoorden voor ons bedrijf. Ze vormen de basis voor onze strategie. Daarnaast nemen we klimaatadaptieve maatregelen en gebruiken we zonne-energie. Dat past in ons ondernemen vanuit een filosofie dat kwaliteit en duurzaamheid niet anders dan samengaan. Dat bewijzen we elke dag. Dat onze kernwoorden geen loze kreten zijn, leggen we u graag uit.

Kwaliteit

Door ons brede pakket trouwe afnemers hebben we voor ieder product een passende klant. Kunnen producten onverhoopt tijdelijk, door oorzaken van buitenaf, niet aan de hoge standaard voldoen, dan waarschuwen we tijdig onze afnemers. Transparantie over en weer is de belangrijkste voorwaarde voor vertrouwen: u weet wat u koopt. We werken in een gesloten, geconditioneerd systeem. Binnen anderhalf uur na de oogst staat het verpakte product in de vacuümkoeler. Van daaruit gaat het via de gekoelde expeditieruimte rechtstreeks de koeltrailers in. Ook laden en lossen gebeurt geconditioneerd. En dus ligt het product nóg verser in de winkel.

Kwantiteit

Door de schaalgrootte kunnen wij ad hoc reageren op klantvragen. Bovendien maken we op voorhand afspraken met onze klanten over wat te telen, en richten we onze teelt zó in dat we daar altijd aan kunnen voldoen. We werken niet op voorraad. Alles orders die we oogsten zijn vooraf verkocht. Hierdoor is een dagversproduct gegarandeerd.

Continuïteit

Slim telen met de juiste perceelkeuzes zorgt ervoor dat we nauwkeurig kunnen sturen in onze opbrengsten. Zo is continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Mocht Moeder Aarde ons onverhoopt toch dwarsbomen, zijn er korte lijnen met gerenomeerde collega telers om product beschikbaarheid te waarborgen.

Duurzaam

Duurzaam is een container begrip. We spreken liever volhoudendheid. Hoe kunnen wij samen met moeder aarde ervoor zorgen dat generatie op generatie onze bodem vruchtbaar blijft voor onze omgeving. We gebruiken materialen die zoveel mogelijk herbenut kunnen worden. Wij zoeken de hele wereld af naar de nieuwste apparatuur voor duurzame productiemethoden. Waar mogelijk passen we deze toe. Een wezenlijk onderdeel van onze duurzaamheidsfilosofie is het realiseren van zo laag mogelijke foodmiles.

Eerlijk

Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Een eerlijke afkomst spreekt voor zich. Bij ons weet u wat u koopt. Geen verrassingen en zijn dankzij onze certificeringen gewaarborgd. Er zijn louter korte lijnen tussen de teeltmanager en inkopers.

Milieubewust

Milieubewust ons belangrijkste uitgangspunt. Onze teeltmanagers hebben decennialange ervaring. Door de constante actualisering van hun kennis en hun brede benadering van de tuinbouw, vinden zij een goede balans tussen biologische en reguliere teeltmethoden. We werken continu met vruchtwisseling om ziektes te voorkomen en spuiten niet preventief. Alleen in uiterste gevallen zetten we gewasbeschermingsmiddelen in.

 

Maatschappelijk verantwoord

Maatchappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons openstaan voor de omgeving, eerbied hebben voor de natuur, maar ook mensen met een beperking laten functioneren binnen ons bedrijf. Wij zijn actief in het vertrouwd maken van de jongere generatie met de producten die de tuinbouw voortbrengt.

Zonne-energie 

Moeder Aarde geeft ons licht en warmte. Nu is warmte er natuurlijk niet jaarrond, maar als het mogelijk is om licht om te zetten in energie, willen wij daar niet bij achterblijven. Ons dak ligt vol met zonnepanelen en we zijn daarom sinds 2022 ook in dat opzicht ‘duurzaam’. Toch blijft Compliment kritisch over deze vorm van duurzaamheid. Kinderarbeid en een forse impact op het milieu is bij de productie van zonnepanelen helaas nog niet uit te sluiten. Daar ligt nog een schone taak voor ons allen.

 

Klimaatadaptieve maatregelen

Zorgen ervoor dat het humusgehalte in de bodem verhoogt. Daardoor krijg je een stabielere bodem, die water vasthoudt, zodat we minder hoeven te beregenen. Bij grote buien heeft zo’n bodem bovendien een hoger absorptievermogen. We gaan onze sloten als buffer gebruiken en met stuwen houden we het water langer vast. Regenwaterafvoeren zijn ontkoppeld, waardoor we het water hier in het gebied houden.