Milieukeur
         Compliment BV
Zeelandsedijk 1
5408 SL Volkel

Om een afspraak te maken of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft ComplimentBV.nl persoonlijke/bedrijfsgegevens van u nodig als uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke/bedrijfsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. ComplimentBV.nl zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van ComplimentBV.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, dan kunt u contact opnemen via contact.

With Compliments from Mother Nature